Százszorszép Óvoda

TÁC

"A nevelés nem más,mint szeretet és példaadás."

(Pestalossi)

I.

Óvodánk, 2005. októberében sikeresen pályázott a HEFOP 3.1.3. „Felkészítés a kompetencia -alapú oktatásra” című programfejlesztésre. Ennek célja a kompetencia alapú oktatás elterjesztése közoktatásunkban. A kompetencia ebben a felfogásban az ismeretek, ezek alkalmazási képessége és az alkalmazáshoz szükséges megfelelő motivációt biztosító attitűdök összessége.Kompetencia alapú oktatáson a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazásképes tudást középpontba helyező oktatást értjük, mely lehetővé teszi, hogy a külön-külön fejlesztett kompetenciák szervesüljenek, és alkalmazásuk életszerű keretet, értelmet nyerjen a gyerekek számára. Ennek egyikelengedhetetlen feltétele a pedagógiai módszertani kultúra megújítása, melynek lehetséges eszköze a problémaközpontú tanítás, vagy a cselekvésből kiinduló Szükséges, hogy a gyermekek életkoruknak és életritmusuknak megfelelően jussanak ismeretekhez az eltéréseket figyelembe vevő pedagógiai módszerek alkalmazásával. Az egyéni különbségekhez szakszerűen alkalmazkodó, a személyre szabott fejlesztést eredményesen megoldani képes pedagógiai gyakorlat széles körű meghonosítására fel kell készíteni a pedagógusokat. A megfelelő képzések és felkészítés után a pedagógusok és az intézmények hozzájutnak az újszerű kompetencia alapú oktatási programcsomagokban és kapcsolódó digitális tartalmakban megjelenő teljes pedagógiai eszközrendszerhez.

A pályázat intézményi eredményei

A pályázaton elnyert összeg:

3.976.200.-Ft.

Eszközbeszerzés:   1.160.280.-Ft

Pedagógus továbbképzés:   1.906..000.-Ft

Bérek, járulékok, utiköltségek:    729.920.-Ft

Kis értékű eszközbeszerzés:          180.000.-Ft

 

 

 

Kompetenciaközpontú óvodai programcsomag alkalmazása:

- 2006/2007. nevelési évben a táci Napközi-otthonos Óvoda nagycsoportjában,

- 2007. szept. 1.-től az óvoda mind az 5 csoportjában ( A csőszi Etalonsport Tagóvoda 2 csoportjában is) bevezetésre került.

 

Óvodánk 1999. szept. 1.-től Helyi nevelés Program szerint dolgozik, melyet Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” c. program adaptációjával készítettünk el. Pályázásunk, általunk szabott egyik feltétele volt e program megőrzése.  Az elmúlt években kialakult jó gyakorlatát semmiképp sem szerettük volna lecserélni. Erre nem is volt szükség, hisz feladatunk nem a jól bevált helyi nevelési programunk lecserélése volt, hanem a két program illesztése, még pedig oly módon, hogy nem a helyi programot illesztettük az óvodai programcsomaghoz, hanem a programcsomagot a helyi nevelési programunkhoz. Szerencsénkre helyi nevelési programunk és a kompetencia alapú óvodai programcsomag nagyon sok mindent hasonlóan értelmez. Pályázásunk mellett szólt az is, hogy általános iskolánk is a pályázat beadása mellett döntött, s nagy örömünkre nyert is. Településünkön mindkét intézményünk (a nyertes pályázók közül szinte példátlan ez a helyzet) részt vesz ebben a fejlesztésben.

A kompetencia alapú óvodai programcsomag lehetővé teszi a gyermekek számára, hogy óvodás életük még gazdagabb legyen eseményekben, tevékenységekben. Nap, mint nap változatos, színes élményeket szerezhetnek az őket körülvevő világról, környezetükről, a természet csodáiról. Alkalmuk nyílik ezek több oldalról történő felfedezésére.

A rácsodálkozás öröme sokszor ragyogott a gyermekarcokon. Ez a sok együttes tevékenység nagymértékben erősítette a csoportszellemet is.

 

II.

2009. áprilisában újabb pályázatot nyújtottunk a  Humán Fejlesztési Operatív Program keretében, melynek célja: A kompetencia alapú oktatási programok eszközi elemeinek, értékelési eszközeinek, valamint ezek megjelenítésére alkalmas eszközök biztosítása a HEFOP 3.1 intézkedésben érintett közoktatási intézmények számára. Ez a projekt is az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Közreműködő Szervezet: Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő igazgatósága

Előző sikeres pályázatunknak köszönhetően indulhattunk ezen a zártkörű (csak a 3.1.3.-as nyertes pályázók indulhattak) HEFOP 3. 1. 3/B-09/03. sz. projekten.

 

Pályázatunk címe:

 

„Kompetencia alapú óvodai programcsomag eszközi elemeinek beszerzése a táci Százszorszép Óvodában.”

 

A projekt célja

Rövid távú konkrét cél:

A projekt során beszerzésre kerülnek azon speciális eszközök, amelyek szükségesek a kompetencia alapú programcsomag magasabb szintű megvalósításához.

Hosszabb távú, általános cél:

▪ sokoldalúbb személyiségfejlesztés

▪ a gyermekek általános képzettségi szintjének javítása

▪ az egész életen át tartó tanulás igényének kialakítása már egész kicsi korban

▪ a társadalmi beilleszkedés elősegítése

▪ környezettudatos magatartás kialakítása

 

Hírek

  • 2015-06-30 18:20:20

    Képek feltöltésre kerültek 2014. szeptembertől, 2015. májusig! 

    A képek esetenként nem  naptári sorrendben vannak, mert felkerültek a telefonnal és fényképezőgéppel készült képek is! A gyerekek tevékenységei, illetve a környezet segít az eligazodásban! Jó fényképnézegetést kívánunk!!! 

Szavazás

Tetszik Önnek honlapunk?
nem
igen
Asztali nézet